23 august 2021 – Ședintă de repartizare pentru completare a normei, restrângere de activitate, prelungire CIM conform art. 63, detașare la cerere prin concurs/ continuitate

Soluționarea în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:

  • cererilor de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare;
  • cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;
  • cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
  • cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie;
  • solicitărilor pentru detașare la cerere prin continuitate;
  • solicitărilor pentru detașare la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate.

Planificare ședință de repartizare – 23 august 2021