Arhivă zilnică: 7 septembrie 2021

Lista posturilor nerepartizate – 7 septembrie 2021

Rezultate finale Concurs/Testare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate – septembrie 2021

 

Ședinte de repartizare 8 – 9 septembrie 2021

  1. Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în şedinţă de repartizare organizată la nivelul inspectoratului școlar, în ordine, după cum urmează:

          c) repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 86 alin. (13) care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor;

          d) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 103 alin. (1) şi (2) din Metodologie;

          e) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 104 alin. (1) şi (2) din Metodologie.

(1)

  1. cadre didactice şi candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi din etapele anterioare sau cu norma didactică de predare incompletă, conform art. 94 alin. (7);
  2. cadre didactice şi candidați repartizați în etapele anterioare cu norma didactică de predare incompletă, conform art. 96 alin. (3);
  3. candidaţi cu studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) la concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, conform art. 99 alin. (5), în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.

(2) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate se repartizează, în ordine, după cum urmează:

  1. personalului didactic de predare cuprins în programe recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate;
  2. în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic de predare calificat cu domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 104 alin. (2);
  3. în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic de predare calificat, care nu are domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată, în ordinea descrescătoare a mediilor de departajare calculate conform anexei nr. 15, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 104 alin. (2);
  4. candidaţilor fără studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) la testarea organizată de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, conform art. 101 alin. (4) şi (5), în ordinea descrescătoare a mediilor, conform criteriilor de departajare prevăzute la art. 101 alin. (11), până la solicitarea postului/catedrei de un cadru didactic calificat.

Informare – Ordinul nr. 5195 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Informare – Ordinul pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2

ADMITERE-Lista candidaților repartizați în urma cererilor depuse după etapa a III-a și a cererilor candidaților cu studii în strainătate