Arhivă lunară: august 2021

Revenire 2– Invitație pentru depunere ofertă

Revenire 2– Invitație pentru depunere ofertă

Comunicat bacalaureat 18.08.2021

Comunicat bacalaureat 18.08.2021

25 august 2021 – Ședință de repartizare – detașare la cerere prin concurs specific

Admitere invatamant profesional situatii speciale + Locuri libere

Adresa 9078 – Admitere invatamant profesionnal situatii speciale

Locuri libere invatamant profesional

Comunicat de presa bacalaureat 2021 sesiunea august-septembrie, proba Ec)

Comunicat bacalaureat 17.08.2021

24-25 august 2021 – Ședință de repartizare a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2021

Repartizarea în şedinţă, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:

 • cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată;
 • cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată;
 • cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
 • cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie;
 • candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2021, după caz, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2021-2022, în condiţiile art. 63 sau 87 din Metodologie, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2020 şi/sau 2019, respectiv 2020, 2019, 2018 şi/sau 2017 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar.

Planificare ședință de repartizare – 24-25 august 2021

23 august 2021 – Ședintă de repartizare pentru completare a normei, restrângere de activitate, prelungire CIM conform art. 63, detașare la cerere prin concurs/ continuitate

Soluționarea în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:

 • cererilor de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare;
 • cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;
 • cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
 • cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie;
 • solicitărilor pentru detașare la cerere prin continuitate;
 • solicitărilor pentru detașare la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate.

Planificare ședință de repartizare – 23 august 2021

Comunicat prezenta bacalaureat 16.08.2021 proba Ea)

comunicat prezenta bacalaureat 16.08.2021proba Ea)

Centre de examen si evaluare Examenul National de Bacalaureat 2021 sesiunea august-septembrie

Centre de examen si evaluare Examenul National de Bacalaureat 2021 sesiunea august-septembrie

ADMITERE – Rezultate repartizare candidați, etapa a III-a – în învățământul liceal de stat, august 2021

admitere etapa a III-a