Arhivă zilnică: 3 august 2021

Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021 – rezultate finale

Procedura operațională privind vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate, sesiunea 2021

Procedura operationala privind vizualizarea de catre candidati a lucrarilor proprii sustinute in cadrul examenului national de DEFINITIVARE in invatamant, sesiunea 2021

nr. 8662-03.08.2021

Depunere dosare etape de mobilitate – cazuri excepționale

În perioada de 18-19 august 2021, pot depune la Inspectoratul Școlar Județean Neamț, compartimentul resurse umane, cereri de înscriere la etapele de mobilitate, însoțite de documentele solicitate în acestea:

  • cadrele didactice titulare a căror reducere de activitate nu a fost soluționată prin transfer/completare de normă didactică, a cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică incompletă din etapele anterioare;
  • cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru detașare la cerere, în perioada 11 – 17 mai 2021;
  • cadrele didactice care au primit acorduri de principiu și nu au depus cereri de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2021 – 2022, în perioada 11 – 17 mai 2021;
  • candidații care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor de repartizare obținute la concursurile naționale, sesiunile 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 sau 2015 și nu au depus cerere în perioada 11 – 17 mai 2021.

NT 8402 Etapă depunere dosare mobilitate 18-19 august 2021