Arhivă lunară: aprilie 2021

Procedura Operațională privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de Directorii și Directorii Adj în anul școlar 2020-2021.

Procedura Operațională privind Evaluarea Anuală a Activității Manageriale Desfășurate de Directorii și Directorii ADJ

Anexa 2_Calendarul evaluarii anuale

Fișe de evaluare directori și directori adjuncti

RAPOARTE ARGUMENTATIVE_2021

Recrutare și selecție formatori INA

Comunicat de presă – Conferință lansare proiect ADS – ID 132947

Lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer

– 15 aprilie 2021, până la ora 16:00;

– 16 aprilie 2021, în intervalul orar 08:00 – 13:00.

Echivalare ECTS sesiunea 2020-2021 – lista cadre didactice

Echivalare ECTS sesiunea 2020-2021

Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a Il-a, a IV-a și a Vl-a în anul școlar 2020-2021.

Calendar II, IV, VI

Reactualizare anunț selecție SEVA

COMUNICAT DE PRESĂ – Campania Națională „Vaccinare și testare pentru învățare!”

Comunicat de presa Campania Nationala Vaccinare si testare pentru invatare

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete – 8 aprilie 2021

Lista finală cuprinzând cadrele didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei