Arhivă zilnică: 23 martie 2021

Concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021 – extras metodologie

Ședință publică de repartizare pentru soluționarea cererilor de restrângere de activitate – 25 martie 2021