Arhivă lunară: ianuarie 2021

Intregirea normei didactice de predare

 • NR. 9-04.01.2021
 • Model Cerere_intregire norma_TIT_2021
 • Model Cerere_intregire norma_DVP_2021
 • Calendarul etapei modificat conform OME 3165/2021
  c)     depunerea cererilor de întregire a normei didactice de predare la secretariatele unităților de învățământ; Până la 29 ianuarie 2021
  d)     întregirea normei didactice de predare pentru personalul didactic de predare titular în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări la nivelul unității/ unităților de învățământ în care este titular/ consorțiului școlar și comunicarea cadrelor didactice și la inspectoratele școlare, a acordului/ acordului de principiu/ refuzului cadrelor didactice titulare pentru întregirea/ completarea normei didactice de predare; Perioada: 1-2 februarie 2021
  e)     depunerea și înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare; Perioada: 2-3 februarie 2021
  f)      analizarea contestațiilor și stabilirea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listei finale a cadrelor didactice titulare pentru care se acordă întregirea/completarea normei didactice de predare; Perioada: 4-5 februarie 2021

   

  i)       constituirea normei didactice de predare, întregirea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/ catedrei în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări și  comunicarea, la inspectoratele școlare, a acordului/ acordului de principiu/ refuzului cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei  pentru întregirea normei didactice; Perioada: 9-10 februarie 2021

   

   

  j)       depunerea și înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare; Perioada: 10-11 februarie 2021
  k)     analizarea contestațiilor și stabilirea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listei finale a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/ catedrei pentru care se acordă întregirea normei didactice de predare; Termen: 12 februarie 2021
  l)       organizarea inspecțiilor speciale la clasă/ probelor practice/ orale de profil, afișarea rezultatelor la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar *. Perioada: 29 ianuarie-11 februarie 2021

*Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, se susţin doar probe practice/orale evaluate prin calificative „Admis/Respins”, conform anexei nr. 4 la Metodologie, probe la care nu se admit contestații, rezultatul stabilit de comisia de organizare și desfășurare a probelor orale rămânând definitiv.

Conform H.G. nr. 3 din 12.01.2021, începând cu data de 13 ianuarie 2021 se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării.

Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post/catedra

Programe de conversie profesională

Procedură operațională privind avizarea programelor pentru disciplinele cuprinse în curriculum la decizia școlii, 2021-2022