Arhivă lunară: ianuarie 2021

Proiect de încadrare 2021 – 2022

FIȘA DE EVALUARE 2021 – pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele de mobilitate 2021-2022

Regulamentul de selecție, organizare și funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitare cu statut de unități pilot în domeniul educației media

Măsuri privind asigurarea cadrului legal flexibil în vederea încheierii situației școlare la finalul semestrului I

Ordin nr. 3090/08.01.2021

Comunicat de presă – Directori/directori adjuncți numiți prin detașare în interesul învățământului la data de 08.01.2021

Comunicat de presă Ministerul Educației și Cercetării – Proiectele planurilor-cadru pentru învățământul liceal și profesional, lansate în dezbatere publică

Completarea normei didactice de predare la nivelul unității/unităților de învățământ sau în unități de învățământ din aceeași localitate

 • Nr. 62-05.01.2021
 • Model-Cerere-completare-normă-la-nivelul-unității_TIT_2021
 • Model_Cerere_completare_DEB_2021
 • Model_Cerere_completare_DVP_2021
 • Calendarul etapei modificat conform OME 3165/2021:
  c)     depunerea cererilor de completare a normei didactice de predare la secretariatele unităților de învățământ; Până la 29 ianuarie 2021
  d)     completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/ determinată a personalului didactic de predare titular la nivelul unității/ unităților de învățământ în care este titular/ consorțiului școlar sau în unități de învățământ din aceeași localitate și comunicarea cadrelor didactice și la inspectoratele școlare, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice titulare pentru întregirea/completarea normei didactice de predare; Perioada: 1-2 februarie 2021
  e)     depunerea și înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare; Perioada: 2-3 februarie 2021
  f)      analizarea contestațiilor și stabilirea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listei finale a cadrelor didactice titulare pentru care se acordă întregirea/completarea normei didactice de predare; Perioada: 4-5 februarie 2021

   

  g)     completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) la nivelul unităţii/ unităţilor de învăţământ/ consorţiului şcolar sau în unităţi de învăţământ din aceeaşi localitate, cărora li se poate constitui cel puţin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de numire/ transfer/ repartizare pe post/catedră Perioada: 4-5 februarie 2021
  h)     analizarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (1) şi (2) din Metodologie în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi comunicarea, la inspectoratele școlare, a acordului/ acordului de principiu/ refuzului cadrelor didactice titulare pentru transfer Termen: 8 februarie 2021
  i)       constituirea normei didactice de predare, urmată de completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată, la nivelul unităţilor de învăţământ în care sunt angajate, pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora li se poate constitui cel puţin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de repartizare pe post/catedră didactică de predare și  comunicarea, la inspectoratele școlare, a acordului/ acordului de principiu/ refuzului cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei  pentru întregirea normei didactice; Perioada: 9-10 februarie 2021
  j)       depunerea și înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare; Perioada: 10-11 februarie 2021
  k)     analizarea contestațiilor și stabilirea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listei finale a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/ catedrei pentru care se acordă completarea normei didactice de predare; Termen: 12 februarie 2021
  l)       organizarea inspecțiilor speciale la clasă/ probelor practice/ orale de profil, afișarea rezultatelor la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar*. Perioada: 29 ianuarie-11 februarie 2021

  *Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, se susţin doar probe practice/orale evaluate prin calificative „Admis/Respins”, conform anexei nr. 4 la Metodologie, probe la care nu se admit contestații, rezultatul stabilit de comisia de organizare și desfășurare a probelor orale rămânând definitiv.

  Conform H.G. nr. 3 din 12.01.2021, începând cu data de 13 ianuarie 2021 se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării.

Transferul cadrelor didactice titulare aflate in DII pentru nesolutionarea restrangerii de activitate – Art. 27 din Metodologie

 • NR. 46-04.01.2021
 • Model Cerere_transfer_ART 27_2021
 • Calendarul etapei modificat conform OME 3165/2021
  c)     depunerea cererilor de către cadrele didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (1) și (2) din Metodologie la secretariatele unităților de învățământ; Până la 29 ianuarie 2021
  h)     analizarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (1) și (2) din Metodologie în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și comunicarea, la inspectoratele școlare, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice titulare pentru transfer; Termen: 8 februarie 2021
  j)       depunerea și înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare; Perioada: 10-11 februarie 2021
  k)     analizarea contestațiilor și stabilirea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listei finale a cadrelor didactice titulare pentru prevăzute la art. 27 alin.(2) din Metodologie pentru care se acordă transferul. Termen: 12 februarie 2021

Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare