Arhivă zilnică: 20 ianuarie 2021

Transferarea personalului didactic de predare disponibilizat prin restrângere de activitate

Conform H.G. nr. 16 din 10.03.2021, începând cu data de 14 martie 2021 se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării.

Completarea normei didactice de predare la nivel județean

 • Completarea normei didactice de predare la nivel județean
 • Cerere completare norma
 • CALENDARUL ETAPEI: 
  a)     Afișarea, la inspectoratele școlare, a listei tuturor catedrelor vacante/ rezervate complete și incomplete ; Termen: 18 februarie 2021
  b)     Înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul școlar; Perioada: 19-22 februarie 2021
  c)     Organizarea inspecțiilor speciale la clasă/ probelor practice/ orale de profil, afișarea rezultatelor la sediul și pe pagina web a inspectoratului școlar; * Perioada: 23-26 februarie 2021
  d)     Ședință de repartizare organizată de comisia județeană/ a municipiului București de mobilitate pentru completarea normei didactice. Termen: 2 martie 2021

  *Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, se susţin doar probe practice/orale evaluate prin calificative „Admis/Respins”, conform anexei nr. 4 la Metodologie, probe la care nu se admit contestații, rezultatul stabilit de comisia de organizare și desfășurare a probelor orale rămânând definitiv.

  Conform H.G. nr. 35 din 10.02.2021, începând cu data de 12 februarie 2021 se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării.

Anunț selecție grup tinta