Arhivă zilnică: 4 ianuarie 2021

Transferul cadrelor didactice titulare aflate in DII pentru nesolutionarea restrangerii de activitate – Art. 27 din Metodologie

Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare

Intregirea normei didactice de predare

Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post/catedra

Programe de conversie profesională

Procedură operațională privind avizarea programelor pentru disciplinele cuprinse în curriculum la decizia școlii, 2021-2022