Arhivă lunară: ianuarie 2021

OMEC NR. 3009/06.01.2021 și OMEC NR. 3108/12.01.2021

Informații referitoare la etapa a II-a de vaccinare

Menținerea în activitate a personalului didactic, ca titular, la cerere, în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare

Hotărârea nr. 3 – Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2021

Hotararea nr. 3

Proiectul CRED – selecție cadre didactice pentru grupul țintă

Proiect de încadrare 2021 – 2022

FIȘA DE EVALUARE 2021 – pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele de mobilitate 2021-2022

Regulamentul de selecție, organizare și funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitare cu statut de unități pilot în domeniul educației media

Măsuri privind asigurarea cadrului legal flexibil în vederea încheierii situației școlare la finalul semestrului I

Ordin nr. 3090/08.01.2021