Arhivă zilnică: 22 septembrie 2020

Ion BĂLAN

Profesor de BIOLOGIE                          

Studii de baza
     Universitatea ,, Al. I. Cuza ” Iași, Facultatea de Biologie, Specializarea Biologie
     Masterat : Politici și management în educație, Universitatea ,, Al. I. Cuza ” Iași, Facultatea de Științe ale Educației

Studii Postuniversitare ,, Științe”, Facultatea Tehnică din  Cluj-Napoca, Centrul Universitar de nord, Baia Mare

Unitatea la care este titular
Colegiul Tehnic  ,, Gh. Cartianu” Piatra Neamț și Școala Gimnazială ,, Daniela Cuciuc” Piatra Neamț

Grad didactic – I

Vechime în învățământ – 35ani

Domenii de competență și alte atribuții 

  •  Inspector școlar de biologie cu atribuții de chimie
  • Inspector școlar management instituțional

Telefon –0233/214860 int-123

Email – ion.balan@isjneamt.ro

 

Catalina GRIGORAȘ-POPA

Profesor de educație fizică și sport

Studii:

  • Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Academia Națională de Educație Fizică și Sport Bucureşti,
  • Master ,,Activităţi corporale sportiv-recreative şi de timp liberˮ Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea din Bacău,
  • Doctorat în domeniul Științelor motricității umane, Școala doctorală U.N.E.F.S., Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București

Grad didactic I

Vechime în învățământ: 20 de ani

Unitatea la care este titular: Colegiul Național ,,Calistrat Hogașˮ Piatra-Neamț

Domenii de competență și alte atribuții:

  • Inspector școlar de specialitate, disciplina educație fizică
  • Monitorizare, îndrumare, consiliere în teritoriul arondat
  • Telefon: 0743655347

e-mail: catalina.grigoras@isjneamt.ro

Mirela FÎRȚALĂ

Profesor de Informatică
STUDII DE BAZĂ
UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAȘI, FACULTATEA DE MATEMATICĂ
STUDII POSTUNIVERSITARE 
INFORMATICĂ, UNIVERSITATEA BACĂU
UNITATEA LA CARE ESTE TITULAR
LICEUL „CAROL I”, BICAZ
GRADUL DIDACTIC – I
VECHIME ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT – 25
DOMENII DE COMPETENȚĂ ȘI ALTE ATRIBUȚII
INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU DISCIPLINA INFORMATICĂ  1/2
Telefon   0233214860 – 123