Arhivă lunară: iulie 2020

ADMITERE – lista locurilor libere pentru etapa a doua

 

Nr. 7124 Ref. Ora incepere proba scrisa titularizare 2020

Ora incepere proba scrisa titularizare 2020

ADMITERE – etapa de rezolvare a situatiilor speciale dupa etapa I

Nr. 7109 si Nr.7121 Admitere -rezolvare situatii speciale

Comunicat de presă – DEFINITIVAT – 23.07.2020

Comunicat de presă – învățământ primar, Neamț

În atenția candidaților privind admiterea, absolvenți/candidați de la Colegiului Tehnic ”Ion Creangă”, Oraș Târgu Neamț

În atenția candidaților la examenul de bacalaureat, sesiunea august 2020, absolvenți ai Colegiului Tehnic ”Ion Creangă”, Oraș Târgu Neamț

Rezultatele la probele orale/intensiv bilingv obținute de candidații înscriși – sesiunea 2020

Lista cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, înscrise la concursul național, care solicită repartizarea conform art. 62 alin(13) din Metodologie

Lista candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020