Arhivă zilnică: 16 iunie 2020

Procedura de înscriere și repartizare în clasa a IX-a învățământ profesional special

Liste finale cuprinzând personalul didactic titular pensionat – art 80 alin (1)

Instrucțiune specifică privind – Ocuparea în baza notelor 2014-2019 Neamț 2020

Repartizarea și ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioada determinată

Lista centrelor de înscriere din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate

Instrucțiune specifică privind Titularizare Neamț 2020 – DOSARE ONLINE

Ocuparea prin concurs național a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar

Detasare la cerere concurs specific 2020- Dosare on-line