Arhivă zilnică: 29 mai 2020

Precizări privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat și în invățământul profesional de stat și dual în anul școlar 2020-2021, conform ultimelor modificări metodologice

Listele finale cuprinzând cadrele didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei validate de consiliul de administrație al inspectoratului școlar

ORDIN 4341/27 mai 2020 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalare/recunoașterea nivelurilor de competenta din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice si digitale – examenul de bacalaureat național 2020

Procedura cu privire la documentele tip de înscriere la examenul national de bacalaureat 2020, sesiunea iunie-iulie

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete_29 mai 2020