Arhivă lunară: mai 2020

ORDIN nr. 4302 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5259/2019

Modificarea contractului individual de muncă pe durata viabilității postului-2020

Ședința de repartizare-soluționarea restrângerii de activitate-27 mai 2020

Punctajele finale ale cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate-2020

În atenția cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate începând cu 01 septembrie 2020

Contestațiile vor fi depuse marti 26 mai 2020 la Inspectoratul Școlar până la ora 13 sau on-line  la adresa: office@isjneamt.ro

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021 a fost aprobată prin ordin de ministru și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial. Calendarul complet al mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar

Nota MEC nr. 29747/20.05.2020 referitoare la încheierea situațiilor școlare și înscrierea și susținerea examenului de Evaluare Națională

Nota MEC nr. 29852/22.05.2020 referitoare la susținerea unor probe de admitere în clasa a V-a

Concursul de caligrafie și arte vizuale, cu tema ”Carte și film în perioada postbelică românească”

Ordinul nr. 4.261 pentru modificarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat in sesiunea 2020, aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.307/2020