Arhivă lunară: martie 2020

Ordonanța militară nr. 3 din 24.03.2020

Planificări instruire online, organizate de echipa proiectului CRED, pentru profesorii din învățământul preuniversitar

TELEȘCOALA

Lista cu punctajele cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2020

Notă – Eventualele contestații la punctajele acordate se înregistrează la secretariatul inspectoratului școlar în perioada 16-17 martie 2020

În atenția directorilor și a cadrelor didactice din unitațile de învățămant ale județul Neamț – Activitățile de formare continuă a cadrelor didactice

Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2020 al ISJ Neamț

UAIC – Sesiunea națională de comunicări ale profesorilor de istorie. Istorii ale locurilor. Istorii ale oamenilor

Gradații de merit 2020

Didactic predare, conducere, îndrumare, control 2020

Didactic auxiliar 2020

Precizări privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență prin aplicarea OMECTS nr. 5553/07.10.2011 – sesiunea 2019-2020

Programul de formare a metodiștilor Inspectoratului Școlar Județean Neamț