Arhivă zilnică: 4 februarie 2020

Agenda cercurilor pedagogice ale personalului didactic din judeţul Neamţ

Precizări Olimpiada de limba engleză – etapa locală

Rezultate proba practică pentru etapa de soluționare a cererilor de întregire a normei didactice de predare – învățare – evaluare, respectiv, etapa de completare a normei la nivelul unității de învățământ, pe perioadă determinată

Concurs Național ecOprovocarea

Comunicat de presă – Elevi calificați la etapa națională a Olimpiadei de limbi clasice

Informare și aplicare Protocol MEC-Ministerul Sănătății

Concurs de dramaturgie ”New Drama”

Festival Național ”Bucuria lecturii”