Arhivă lunară: ianuarie 2020

Programarea inspecțiilor speciale la clasă pentru etapa de soluționare a cererilor de întregire a normei didactice de predare – învățare – evaluare, respectiv, etapa de completare a normei la nivelul unității de învățământ, pe perioadă determinată

Rețea școlară 2020-2021

Concursuri biologie 2019-2020

Concursuri matematica 2019-2020

REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limbi romanice 2019-2020

REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfășurarea de limbi romanice – Limba franceză 2019-2020

Regulament specific Olimpiada de lectura 2019-2020

REGULAMENT ONM_2019-2020

REGULAMENT ONLR 2019- 2020

Regulament OLLR – Gimnaziu 2019-2020