Arhivă lunară: ianuarie 2020

Concurs regional ”Știința și tehnica altfel”

Concurs județean ”Zvon de primavară”

Concurs interjudețean ”Otilia Cazimir – poeta sufletelor simple”

Cursuri de specializare profesori limba engleză

Proiect din respect pentru natura

Olimpiada de Biologie etapa locală 2020

Calendarul Olimpiadei și Concursurilor de Biologie 2020

Stabilirea personalului didactic care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 28 alin. (4) și (5) din Metodologie și se menține în activitate ca titular în funcția didactică, la cerere, în anul școlar 2020-2021

Soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin (2)-(3) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, anexă la OMEC nr. 5259/12.11.2019

Completarea normei didactice în anul școlar 2020-2021