Arhivă lunară: noiembrie 2019

Rezultate finale – referent IA M- compartimentul Tehnic – Administrativ

Rezultate finale – auditor intern IA – compartimentul Audit public intern

Rezultate finale – concurs consilier grad IA S – compartimentul Financiar – Contabil

Programe de conversie profesională

Concursul interjudețean de fizică – PROFIZICA 2019

Rezultatul interviului – referent IA M- compartimentul Tehnic – Administrativ – înainte de contestații

Rezultatul interviului – concurs consilier grad IA S – compartimentul Financiar – Contabil – înainte de contestații

Rezultatul interviului – auditor intern IA – compartimentul Audit public intern – înainte de contestații

Actualizare informații referitoare la perioadele de studii efectuate în străinătate sau în organizațiile furnizoare de educație, care organizează și desfășoară în România activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară

În comformitate cu prevederile Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5268/21.09.2015 și 3217/16.02.2018, dosarele pentru Echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate și la organizațiile furnizoare de educație, care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ preuniversitar, corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, sunt primite și evaluate de către inspectoratele școlare.

Program ”Școli prietenoase cu Natura”