Arhivă lunară: octombrie 2019

Campanie – Ziua Ștafetei

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE ASTRONOMIE – FESTIVITATEA DE DESCHIDERE

Concursul național de poezie „IULIA HASDEU”

Corpul de metodiști ai IȘJ Neamț în anul școlar 2019 – 2020

Programele pentru olimpiadele la disciplina din aria curriculară Tehnologii – clasa a XII – a

Consfătuirea județeană a profesorilor de istorie

Consfătuiri județene – disciplina educație fizică și sport

Nr. 11690 – 10 octombrie 2019

Rezultatul selecției dosarelor – referent IA M- compartimentul Tehnic – Administrativ – înainte de contestații

Rezultatul selecției dosarelor – auditor intern IA – compartimentul Audit public intern – înainte de contestații

Rezultatul selecției dosarelor – concurs consilier grad IA S – compartimentul Financiar – Contabil – înainte de contestații