Arhivă zilnică: 11 septembrie 2019

Elena Cristina ALUNGULESEI

Profesor pentru Învățământul Preșcolar

Studii de baza
Facultatea de economie şi administrarea afacerilor / Liceu pedagogic

Unitatea la care este titular
Şcoala Gimnazială “Elena Cuza”, Piatra Neamţ

Grad didactic – I

Vechime in invatamant – 18

Domenii de competenta si alte atributii 

  • Inspector şcolar de specialitate învăţământ preşcolar
  • Monitorizare, îndrumare, consiliere în teritoriul arondat.

Telefon – 0233214860 – int.128

Email – cristina.alungulesei@isjneamt.ro

Comunicat de presă – Invitație festivitate de premiere

Ioan Romeo ROMAN

Profesor de ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

Studii de baza

Universitatea De Vest Timișoara/ Facultatea De Științe Economice                                  

Studii postuniversitare

Universitatea ”Vasile Alecsandri” Bacău – Masterat ”Contabilitatea și auditul afacerii”

 

Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași – Doctorat ”Marketing educațional”

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava – Masterat „Consilierea și administrarea resurselor umane”

Unitatea la care este titular

Liceul „Vasile Conta”, Oraș Tg. Neamț

Grad didactic – I

Vechime in invatamant > 15

Domenii de competenta si alte atribuţii 

  • Inspector şcolar management instituțional

Telefon – 0233214860 int.120 / 0723721645

Email – romeo.roman@isjneamt.ro