Arhivă lunară: iulie 2019

Comunicat de presă – DEFINITIVAT 2019

Etapa a II-a de Admitere în învățământul liceal de stat

Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit, aprobate în ședinta consiliului de administrație al IȘJ Neamț, din data de 23.07.2019

Lista locurilor libere în învățământul liceal de stat din județul Neamț

Admitere 2019 – Rezultate situații speciale

Ședință publică în data de 31 iulie 2019, pentru repartizarea candidaților cu media de repartizare peste 7 la concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea iulie 2019

Comunicat de presă – Rezultatele concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar – 23 iulie 2019

CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED

Premii speciale la Sesiunea de comunicări științifice – disciplina geografie, etapa națională 2019

Locuri libere pentru etapa a II – a de admitere în învățământul profesional/ dual