Arhivă zilnică: 17 mai 2019

În atenția cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2019-2020, în baza mediei de repartizare de minimum 7 obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2018 și/sau 2017, respectiv 2018, 2017, 2016 și/sau 2015, pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeași clasă de elevi, conform prevederilor art. 61 din Metodologie

Rezultate – Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului național de experți în management educațional

În atenția candidaților care beneficiază de prelungirea CIM în baza mediei de minim 5/a candidaților care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor din sesiunile 2018-2013/a cadrelor didactice titulare care solicită detașare la cerere în baza rezultatelor abținute sesiunea 2019, 2018, 2017

Centre de înscriere din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2019

Ocuparea prin concurs național a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar – Calendarul etapei de mobilitate