Arhivă zilnică: 10 mai 2019

Gradații de merit 2019

Didactic predare, conducere, îndrumare, control 2019

Didactic auxiliar 2019

Lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimtit între unitățile de învățământ 2019

Stabilirea personalului didactic pensionat care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 59 alin. (1) din Metodologie și solicita reîncadrarea în funcția de personal didactic, în anul țcolar 2019-2020, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, precum și a personalului didactic prevăzut la art. 60 din Metodologie

În atenția cadrelor didactice care solicită pretransfer/transfer la unitățile de învățământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer/transfer, precum și la unitățile de învățământ la cere sunt titulare cadrele didactice care au depus cereri de pretransfer, pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer/transfer

Lista cadrelor didactice care vor susține inspecții speciale la clasă/probe practice pentru soluționarea cererilor de pretransfer 2019

Rezultate obținute de elevii nemțeni la Olimpiada națională de limbi clasice, 2019

Comunicat de presă – Concursul ”Cultură și spiritualitate românească” 2019

Proiect educațional „Gândesc, vorbesc și acționez Pro-integritate!”

Ediția a II – a

Simpozion regional pentru elevi – Anticomunism și represiune comunistă

Ediția a IV – a