Arhivă zilnică: 6 mai 2019

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete-6 mai 2019

Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2019-2020, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza mediei de repartizare de minimum 5 (cinci) obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în invățământul preuniversitar, sesiunile 2018 și/sau 2017, respectiv 2018, 2017, 2016 și/sau 2015, pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeași clasă de elevi, conform prevederilor art. 61 și 85 din Metodologie

Nr. 4171-06 mai 2019

Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2019-2020, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioada determinată, care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ, în baza mediei de repartizare de minimum 7 (șapte) obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2018 și/sau 2017, respectiv 2018, 2017, 2016 și/sau 2015, pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeași clasă de elevi, conform prevederilor art. 61 din Metodologie

Detașarea la cerere prin continuitate/Detașare la cerere prin concurs specific/ Detașare la cerere în baza rezultatelor obținute la concursul național, sesiunea 2019*

Ziua Porților Deschise la COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE ASACHI”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ