Arhivă zilnică: 3 mai 2019

Comunicat de presă – Olimpiada națională de istorie 2019

Comunicat de presă – Olimpiada națională de biologie 2019

Comunicat de presă – Olimpiada națională de limba rusă modernă 2019

Comunicat de presă – Olimpiada națională de limba engleză 2019

Comunicat de presă – Olimpiada națională de limba neogreacă 2019

Comunicat de presă – Olimpiada națională de limbi romanice – italiană și spaniolă 2019

Comunicat de presă – Olimpiada națională de limba franceză 2019

Comunicat de presă – Rezultatele elevilor la Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, domeniul Construcții, instalații și lucrări publice – etapa națională, 2019