Arhivă zilnică: 12 aprilie 2019

Modificarea duratei contractelor individuale de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durată de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 7(șapte), în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și dacă postul este vacant

Ordin MEN nr. 3886/11.04.2019 privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul 2019-2020

Raport dinamic etapa a II-a

Lista copiilor admiși An școlar 2019-2020

Locurile rămase libere după a doua etapă județul NEAMŢ – Clasa pregătitoare – An școlar 2019-2020

Procedura de repartizare a copiilor în clasa pregătitoare, 2019 – 2020, care nu au fost înmatriculați sau nu au participat la etapele anterioare de înscriere