Arhivă zilnică: 14 martie 2019

Proiect educativ regional ”Un copil educat – un mediu curat”

Rezultatele inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil pentru soluționarea cererilor de transferare a personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ

Restrângere de activitate 2019 – acorduri/ acorduri de principiu

Competiția ”Junior Achievement” – 2019

Comunicat de presă – Olimpiada de limba germană – rezultate etapa județeană

Comunicat de presă – Olimpiada de limba engleză – rezultate etapa județeană

Lista cu punctajele cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2019

Notă – Eventualele contestații la punctajele acordate se înregistrează la secretariatul inspectoratului școlar în perioada 14-15 martie 2019

Comunicat de presă – Olimpiada de geografie – etapa județeană 9 martie 2019

Concursul Național „TERRA – MICA OLIMPIADĂ DE GEOGRAFIE” – 30 martie 2019

Precizări desfășurare și programa de concurs