Arhivă zilnică: 11 martie 2019

Precizări olimpiada județeană de limbi romanice (franceză, italiană, spaniolă)

Concursul regional „Știința și tehnica altfel”, ediția a VIII – a

Olimpiada județeană de biologie, 17 martie 2019

Lista unităților de învățământ care au stabilit condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante prin transfer/ pretransfer consimțit între unitățile de învățământ

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete -11 martie 2019

Lista cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate începând cu data de 1 septembrie 2019

Comuniat de presă – Simulare Evaluare națională – 11.03.2019

Concursul național cultural artistic „Creangă…la el acasă”

Anexa 8 OMEN 3061/2019 poziția 67 – literatură

Comunicat de presă consurs „Istorie și societate în dimensiune virtuală” – etapa județeană