Arhivă lunară: februarie 2019

Cercurile pedagogice ale directorilor și directorilor adjuncți

Precizări privind olimpiada de geografie – etapa județeană 2019

Olimpiada de științe socio-umane, etapa județeană 2019

Rezultatele finale la etapa județeană a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară Tehnologii

Concurs județean „Învățământul românesc între tradițional și modern”

CAEJ 2019 poziția 85

Ediția a VI – a

LISTA TUTUROR CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE COMPLETE ŞI INCOMPLETE – 26 FEBRUARIE 2019

 

Olimpiada județeană de limba germană modernă

Olimpiada Județeană de Astronomie și Astrofizică – 2 martie 2019

Soluționarea cererilor de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru personalul didactic titular, la nivelul inspectoratului școlar, pentru anul școlar 2019-2020, conform art.33 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, anexa la OMEN nr.5460/12.11.2018

Concurs de traduceri literare și specializate Alba Iulia 17 – 18 mai 2019