Arhivă lunară: ianuarie 2019

Precizări Olimpiadă ”Universul cunoașterii prin lectură” 2019

Precizări OLR 2019

Precizări Olimpiada de limbi clasice 2019

Precizări Concurs ”Cultură și spiritualitate românească” 2019

Calendarul județean al activităților educative 2019

Calendarul activităților educative regionale și interjudețene 2019 (fără finanțare MEN)

Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii și Concursul pe meserii în anul școlar 2018-2019

Soluționarea cererilor de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic titular pentru anul școlar 2019-2020

Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic titular. Proiectul de încadrare pentru anul școlar 2019-2020

Soluționarea cererilor de întregire a normei didactice de predare-învățare-evaluare la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic titular pentru anul școlar 2019-2020, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, anexă la OMEN nr. 5460/12.11.2018