Arhivă zilnică: 28 ianuarie 2019

Calendarul competițiilor școlare 2018 – 2019

Bacalaureat 2019

Examenul național de Bacalaureat 2019 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat – 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat.

Precizări Olimpiadă de lingvistică ”Solomon Marcus” 2019

Precizări Olimpiadă ”Universul cunoașterii prin lectură” 2019

Precizări OLR 2019

Precizări Olimpiada de limbi clasice 2019

Precizări Concurs ”Cultură și spiritualitate românească” 2019