Arhivă lunară: ianuarie 2019

Concurs GeoInfoVirtual

Modele de rapoarte și fișe de inspecții 2019

Comunicat de presă – Conferință de presă

Scrisoare metodică pentru disciplina matematică

Concursul DIGITALIADA

Inspecții speciale la clasă/probe practice pentru soluționarea cererilor de întregire/completare a normei didactice la nivelul unităților de învățământ

Precizări privind olimpiadele LRO 2019

Calendarul competițiilor școlare 2018 – 2019

Bacalaureat 2019

Examenul național de Bacalaureat 2019 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat – 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat.

Precizări Olimpiadă de lingvistică ”Solomon Marcus” 2019