Arhivă lunară: octombrie 2018

Proiect INTESPO

OMEN nr. 5235 din 2 octombrie 2018 pentru anul școlar 2019-2020

OMEN nr. 5235/2018 din 02 octombrie 2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020

Nr. 14406 -OMEN_5235

Corpul de metodişti al IŞJ Neamţ în anul şcolar 2018 – 2019

Concurs judeţean „Calendarul emoţiilor”

CAEJ 2018, Poziţia 63

Proiect educativ regional „Ars Oeconomica”

CAERI 2018, Pozitia 1942

SIMPOZION ȘTIINŢIFIC ” INCURSIUNE ÎN ISTORIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ROMÂNESC”

PROIECT CENTENARUL MARII UNIRI – PIATRA-NEAMȚ

Simpozion Didactica matematicii

CALENDAR ACTIVITĂȚI DEDICATE CENTENARULUI SEPTEMBRIE – DECEMBRIE 2018

Proiect World Largest Lesson