Arhivă zilnică: 31 octombrie 2018

Fișe de (auto)evaluare

Calendarul evaluării anuale a activității manageriale desfașurate de directorii și directorii adjuncți, an școlar 2018 – 2019

Rapoarte argumentative (modele)

Metodologie privind evaluarea activității manageriale a directorilor și directorilor adjuncți

Procedura privind evaluarea activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți