Arhivă lunară: septembrie 2018

Apel de selecţie pentru constituirea corpului de metodişti al IŞJ Neamţ – etapa I

Proiect educaţional 1 Decembrie 2018 – Marea Unire, un vis de veacuri

CAEJ Neamţ 2018, poziţia 60

5 octombrie 2018 – Ziua Internaţională a Educaţiei

Consfătuire judeţeană arte

Planul Teritorial Comun de Acţiune – Cadru pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ 2018-2019

Conferinţă internaţională „Apostoli pentru patriotism”

CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ Apostoli pentru patriotism – formular înscriere conferinţă

Consfătuirea judeţeană a profesorilor de religie

Plan managerial discipline socio-umane 2018-2019

Actualizare – Concurs la nivelul unității septembrie 2018

Scrisoare metodică – disciplina Educaţie socială