Arhivă zilnică: 31 august 2018

Consfătuirea profesorilor de matematică

Organizare probă practică informatică pentru candidați calificați 3 septembrie 2018

Candidații care solicită ocuparea catedrelor vacante/rezervate de informatică, de tehnologia informației și a comunicațiilor, susțin o probă practică în profilul postului solicitat.

În data de 3.09.2018, începând cu ora 9:00, se va organiza la Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț probă practică în vederea repartizării candidaților calificați pe posturile rămase nerepartizate/neocupate după ședințele publice organizate în perioada 30-31 august 2018.