Arhivă zilnică: 6 martie 2018

Lista unităților de învățământ care au stabilit condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante prin transfer/ pretransfer consimțit între unitățile de învățământ

Lista cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2018

Lista posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate complete și incomplete

Comunicat de presă – Olimpiada de geografie – Etapa județeană

Comunicat de presă – Rezultate Olimpiada la disciplinele din aria curriculară tehnologii/ Concursul la disciplinele tehnologice pentu învățământul profesional

Comunicat de presă – Olimpiada de pedagogie – psihologie, pentru licee pedagogice, etapa județeană