Arhivă zilnică: 26 februarie 2018

Olimpiada la disciplinele din aria curriculară TEHNOLOGII – etapa județeană, PROBA PRACTICĂ

Festivalul național „LA FETE DE LA FRANCOPHONIE”

Suspendara exercițiului de evacuare din 28.02.2018

Drumul lui Creangă în inima noastră

Ediția a VI -a CAEJ 2018, poziția 16

Olimpiada județeană de limbi romanice (franceză, italiană, spaniolă)

Completarea normei didactice pentru personalul didactic titular la nivelul inspectoratului școlar – inspecții speciale la clasă, probe practice

Concursul național „Made for Europe”

Competiția națională „Școală Europeană”

Olimpiada națională „Tinerii dezbat”