Arhivă zilnică: 16 ianuarie 2018

Stabilirea personalului didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare la data de 01 septembrie 2018 și se menține în activitate ca titular în anul școlar 2018 – 2019

Soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48, alin. (2) – (3)

Soluționarea cererilor de completare a normei didactice la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic titular pentru anul școlar 2018 – 2019

Soluționarea cererilor de întregire a normei didactice la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic titular pentru anul școlar 2018 – 2019

Constituirea posturilor didactice/ catedrelor, încadrarea personalului didactic titular pentru anul școlar 2018 – 2019

Etapele de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018 – 2019

Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare la 01 septembrie 2018

Modificarea documentelor de numire/ transferare/ repartizare pentru cadrele didactice titulare – precizarea nivelului cel mai înalt de învățământ al unității