Arhivă lunară: ianuarie 2018

Regulamente OLIMPIADELE DE LECTURĂ 2018

Program „eTwinning”

Consultare publică privind structura anului școlar 2018-2019

Ministerul Educației Naționale organizează în perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare, privind structura anului școlar 2018-2019.

Consultarea se adresează exclusiv elevilor, părinților și cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

Nu se solicită date cu caracter personal, iar răspunsurile sunt confidenţiale şi vor fi utilizate doar în scopul consultării.

Modele de rapoarte si fise de evaluare pentru inspecțiile de definitivat si grade didactice – 2018

Program de formare a metodiștilor inspectoratului școlar

Concursuri pentru disciplina geografie: programe școlare, regulamente și metodologii specifice

Olimpiada de geografie

 

Sesiunea de comunicări științifice ale elevilor din clasele liceale

 

Concursul național de geografie „Terra” – programă

 

Concursul interdisciplinar „Științele Pământului”

 

Stabilirea personalului didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare la data de 01 septembrie 2018 și se menține în activitate ca titular în anul școlar 2018 – 2019

Soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48, alin. (2) – (3)

Soluționarea cererilor de completare a normei didactice la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic titular pentru anul școlar 2018 – 2019

Soluționarea cererilor de întregire a normei didactice la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic titular pentru anul școlar 2018 – 2019