Arhivă zilnică: 30 octombrie 2017

Fișe de (auto)evaluare

Procedura privind evaluarea activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjunci

Rapoarte argumentative (modele)

Metodologie privind evaluarea activității manageriale a directorilor și directorilor adjuncți

Colectivul de metodiști al Inspectoratului Școlar Județean Neamț în anul școlar 2017-2018

Comunicat de presă – Concursul Național ”Un condei numit fair-play”

Comunicat de presă – Contact radio educațional EU 404 cu Stația Spațială Internațională – ISS