Arhivă lunară: septembrie 2017

Anunț Centrul Județean de Excelență

Rețea școlara 2017-2018

Agenda consfătuirilor județene ale cadrelor didactice din județul Neamț în anul școlar 2017 – 2018

Mesajul ministrului Educaţiei Naționale

Etapa a II-a de Admitere în învățământul liceal – Rezultatele repartizării

Mesajul Inspectorului Școlar General la deschiderea noului an de învățământ

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate – 06 septembrie 2017

Posturile atribuite în regim de plata cu ora/ cumul prin decizia directorilor unităților de învățământ, vor fi ocupate după repartizarea candidaților rămași nerepartizați din etapele anterioare, în ședința publică din 8 septembrie 2017

Ziua Porților Deschise la subunitățile ISU NEAMȚ- 13 septembrie 2017

Rezultate finale – concursul județean de ocupare a posturilor/ catedrelor vacante/ rezervate – septembrie 2017

Rezultate după contestații

Consfătuiri – discipline socio-umane 2017