Arhivă lunară: august 2017

Ședință publică de repartizare a posturilor didactice/ catedrelor rezervate – 29 august 2017

  • Detașare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor
  • Prelungirea duratei contractulor individuale de muncă, conform art. 85

Locație:

  • Sala de ședințe – IȘJ Neamț

 

Ședință publică de repartizare a posturilor didactice/ catedrelor rezervate – 28 august 2017

  • Soluționarea cererilor de completare de normă în altă unitate și de detașare pentru nesoluționarea restângerii de activitate
  • Detașarea la cerere prin continuitate/ detașarea la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul din sesiunea 2017
  • Repartizarea candidaților cu media minim 7 la concursul din sesiunea 2017

Locații:

  • Centrul de reparticare nr. 1 – COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE CARTIANU”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
  • Centrul de reparticare nr. 2 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ

 

 

Comunicat de presă Bacalaureat 2017, sesiunea august – septembrie – proba Ed)

Comunicat de presă – directori/ directori adjuncți 2017 – 2018

Comunicat de presă Bacalaureat 2017, sesiunea august – septembrie – proba Ec)

Selecția cadrelor didactice pentru ocuparea funcțiilor de conducere vacante sau temporar vacante din inspectoratele școlare

Rezultatele candidaților obținute la proba de interviu pentru ocuparea posturilor de director/ director adjunct din unitățile de învățământ rămase vacante după concursul din iulie – august 2017

Comunicat de presă Bacalaureat 2017, sesiunea august – septembrie – proba Ea)

Planificarea probei practice la informatică pentru cadrele didactice titulare care solicită completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare, detașarea în interesul învățământului, sau detașarea la cerere prin concurs specific – sesiunea august 2017

Programarea la interviu a cadrelor didactice care au depus opțiuni în vederea numirii prin detașare în interesul învățământului într-o funcție de director sau de director adjunct