Arhivă zilnică: 25 august 2017

Concurs pentru ocuparea posturilor didactice – personal fără studii corespunzătoare postului

Precizări privind organizarea la nivelul judeţului a testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate cu personal fără studii corespunzătoare postului

Concursul județean de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor rămase vacante/ rezervate – 1-7 septembrie 2017

Precizări privind organizarea la nivelul judeţului a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate

Centrul de înscriere:

– ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate – 25 august 2017

Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a aprobării detașărilor în interesul învățământului

Ședință publică de repartizare a posturilor didactice/ catedrelor rezervate – 30-31 august 2017

 • Repartizarea posturilor didactice/ catedrelor rezervate conform art. 90 din Metodologie

Dată/ locație:

 • 30 august 2017: Centrul de reparticare nr. 2 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
 • 31 august 2017:  Centrul de reparticare nr. 1 – COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE CARTIANU”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ

 

Ședință publică de repartizare a posturilor didactice/ catedrelor rezervate – 29 august 2017

 • Detașare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor
 • Prelungirea duratei contractulor individuale de muncă, conform art. 85

Locație:

 • Sala de ședințe – IȘJ Neamț

 

Ședință publică de repartizare a posturilor didactice/ catedrelor rezervate – 28 august 2017

 • Soluționarea cererilor de completare de normă în altă unitate și de detașare pentru nesoluționarea restângerii de activitate
 • Detașarea la cerere prin continuitate/ detașarea la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul din sesiunea 2017
 • Repartizarea candidaților cu media minim 7 la concursul din sesiunea 2017

Locații:

 • Centrul de reparticare nr. 1 – COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE CARTIANU”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
 • Centrul de reparticare nr. 2 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ