Arhivă lunară: iulie 2017

Rezultat înregistrat în urma reevaluării dosarului la proba de analiză a CV-ului

Rezultatele înregistrate în urma desfășurării probei de interviu – 25 iulie 2017

Contestații – proba de CV și proba de interviu – Concursul de ocupare a funcțiilor de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2017

Conferință Internațională istorie

Lista locurilor libere pentru etapa a II-a de Admitere la învățământ liceal și profesional

Contestații – probă scrisă – Concursul de ocupare a funcțiilor de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2017

Ședință publică de repartizare a posturilor publicate pe perioadă nedeterminată – 26 iulie 2017

Repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 61 alin. (8), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar – rezultate interviu 21 iulie 2017

Comunicat de presă – Sesiunea de comunicări a elevilor din clasele liceale – disciplina geografie

Soluționarea în ședință de repartizare, a cererilor de completare a normei didactice, în alte unități de învățământ și de detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată