Arhivă zilnică: 17 iulie 2017

Anunț promovare – erată

Comunicat de presă – Festivalul Internațional de film VIDEO ART

Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar – rezultate proba scrisă

Candidații pot contesta punctajul acordat  la  oricare din probele de concurs. Contestațiile se depun la Inspectoratul Școlar Județean Neamț,  în termen de cel mult 48 de ore de la afișarea rezultatelor la ultima probă (proba C – interviu), conform art.21 alin.3 din OMEN  nr.3969/2017.