Arhivă zilnică: 11 iulie 2017

Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2017-centre de concurs – probă scrisă – în atenția candidaților

Anunț promovare

Olimpiada de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat” – etapa națională, 10 – 15 iulie 2017