Arhivă zilnică: 26 ianuarie 2017

Concurs „Let`s Be ECO!”

Concurs „Let`s Be ECO!”

Proiect de încadrare 2017-2018. Fișă de evaluare/criterii și punctaje pentru evaluare a personalului didactic, an școlar 2017-2018

Precizări privind proiectul de încadrare 2017-2018.

Fișă de evaluarea activității metodice și științifice/criterii și punctaje pentru evaluare a personalului didactic, an școlar 2017-2018